Handledarutbildning - En hel del om HandledarutbildningHandledarutbildning

Handledarutbildning

Handledarutbildning är inriktad på att utbilda den som ska vara handledare, mentor eller stöd till andra elever, studenter eller noviser inom området. Handledarutbildningen är främst inriktademot erfarna personer inom ett område, t.ex. bilkörning, och handledaren ges pedagogiska färdigheter och struktur på handledningen så att körskoleeleven på ett effektivt sätt kan lära sig framföra fordonet på ett säkerhet sätt.


Handledarutbildning på trafikskolor

Den som erbjuder handledarutbildningar brukar vara de som även erbjuder utbildning inom området, t.ex. trafikskolor eller sjukvården.Typer av handledarutbildningar

Det finns handledarutbildningar inom många områden. Handledarutbildningar brukar främst förekomma inom verksamheter där det är viktigt att de erfarna handledarna som leder och hjälper mindre erfarna kandidaterna på ett pedagogisktlämpligt och strukturerat sätt.

Typer av handledarutbildningar

De områden som det är vanligast med handledaren och handledarutbildningar är:

  • Handledarutbildning för körkortsutbildning för bilkörkort
  • Utbildning till handledare för motorcykel och moped
  • Handledarutbildningar inom sjukvården
  • Inom skolväsendet börjar utbildningar av handledare komma fram ifrån grundskolan till forskningsstudier